Postpaid Usluge

Informacije o uslugama koje pruža m:tel mobilna telefonija u sklopu postpaid paketa:

Međunarodni pozivi
I Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
I zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
Ia Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
Ia zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
II Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
II zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
III Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
III zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
IIIa Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
IIIa zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
IV Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
IV zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi
V Zona 0.24 0.24 0.24 0.24
V zona: fiksne/mobilne mreže u Evropi